Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)εγώ είμαι και εγώ έχω / att vara och att ha next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Εγώ είμαι Jag är
Εσύ είσαι Du är
Αυτό είναι Det är
Εμείς είμαστε Vi är
Εσείς είστε Ni är
Αυτοί είναι De är
Εγώ έχω Jag har
Εσύ έχεις Du har
Αυτό έχει Det har
Εμείς έχουμε Vi har
Εσείς έχετε Ni har
Αυτοί έχουν De har