Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Συζήτηση / konuşma

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Τουρκικά
Ευχαριστώ