Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)ο ηλεκτρονικός υπολογιστής / 电脑 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
η οθόνη 显示器 xiăn shì qì
το πληκτρολόγιο 键盘 jiàn pán
το ποντίκι 鼠标 shŭ biāo
το δίκτυο 网络 wăng luò
το λογισμικό 软件 ruăn jiàn
η ηλεκτρονική διεύθυνση 电子邮件 diàn zĭ yóu jiàn
η συντριβή 崩溃 bēng kuì
ο σκληρός δίσκος 硬盘驱动器 yìng pán qū dòng qì
η δισκέτα 磁盘 cí pán