Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)υλικά / 材料 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
δέρμα 皮革 pí gé
το υλικό 材料 cái liào
ξύλο 木材 mù cái
τούβλο zhuān
ύφασμα
λινό 亚麻布 yà má bù
μετάξι 丝绸 sī chóu
μαλλί 羊毛 yáng máo
λάστιχο 橡胶 xiàng jiāo
πλαστικό 塑料 sù liào
πέτρα 石头 shí tóu