Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)η γη / 地球 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
ο κόσμος 世界 shì jiè
ο λόφος 小山 xiăo shān
το βουνό 山脉 shān mài
το χωράφι 原野 yuán yě
η γη 陆地 lù dì
το ποτάμι
η παραλία 海滩 hăi tān
το ρυάκι 小溪 xiăo xī
η κοιλάδα 山谷 shān gŭ
η θάλασσα 大海 dà hăi
ο δρόμος
το μονοπάτι 小路 xiăo lù