Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)κατεύθυνση και θέση / 方向和位置 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
εδώ 这里 zhè lĭ
εκεί 那里 nà lĭ
η κατεύθυνση 方向 fāng xiàng
η απόσταση 距离 jù lí
ο βορράς běi
ο νότος nán
η ανατολή dōng
η δύση 西
αριστερά zuŏ 边 - biān
δεξιά yòu 边 - biān
μπροστά 前面 qián miàn
πίσω 后面 hòu miàn
μακριά yuăn
κοντά jìn