Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)ηθικές αξίες / 道德品质 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
καλός 好的 hăo de
κακός 坏的 huài de
σατανικός 邪恶 xié è
σωστός 正确的 zhèng què de
λάθος 错误的 cuò wù de
η αρετή 美德 měi dé
η αμαρτία 可耻 kě chĭ
η αθωωότητα 清白 qīng bái
η ενοχή 罪行 zuì xíng
ο σεβασμός 尊重 zūn zhòng
η περιφρόνηση 轻视 qīng shì