Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μικρές προτάσεις 2 / 短惯用语2 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
τακτικά 常常 cháng cháng
εξαρτάται 看情况 kàn qíng kuàng
Εξίσου καλός 正好 zhèng hăo
Εργάζομαι για 为(某人〕工作 wèi ( mŏu rén) gōng zuò
Τόσα πολλά 那么多 nà me duō
εκτός 此外 cĭ wài
έτσι ώστε 所以 suŏ yĭ
όπως και να 'χει 在任何情况下 zài rèn hé qíng kàng xià
Επιτρέπεται; 允许吗? yŭn xŭ ma?
ένα λεπτό 等一会儿 děng yì huì er
Συνηθισμένοι άνθρωποι 普通人 pŭ tōng rén 老百姓 - lăo băi xìng
Η συνήθεια 习惯 xí guàn
πολύ απασχολημένος 非常忙 fēi cháng máng
Είμαι απασχολήμενος 我很忙 wŏ hěn máng
Και ούτω καθεξής 等等 děng děng
Εν πρώτοις 首先 shŏu xiān
Ανησυχώ 担心 dān xīn