Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)εγώ είμαι και εγώ έχω / 是和有 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
Εγώ είμαι 我是 wŏ shì
Εσύ είσαι 你是 nĭ shì
Αυτό είναι 它是 tā shì
Εμείς είμαστε 我们是 wŏ mén shì 复数 - fù shù
Εσείς είστε 你们是 nĭ mén shì 复数 - fù shù
Αυτοί είναι 他们是 tā mén shì
Εγώ έχω 我有 wŏ yŏu
Εσύ έχεις 你有 ní yŏu
Αυτό έχει 他有 tā yŏu
Εμείς έχουμε 我们有 wŏ mén yŏu 复数 - fù shù
Εσείς έχετε 你们有 nĭ mén yŏu 复数 - fù shù
Αυτοί έχουν 他们有 tā mén yŏu 复数 - fù shù