Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी čeština
previous(previous list) next(next list)

on the road / A la Carretera

English to Catalan phrases

Take a look at the English to Catalan phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)
(You must type every answer)
English Catalan
phrase comment phrase comment
motorway l'autopista
road la carretera
car el cotxe
bus l'autobús
lorry el camió
bridge el pont
accident l'accident
road sign senyal de circulació
road works tram en obres
traffic lights el semàfor
speed camera el radar
diversion la desviació
traffic jam l'embús també l'embotellament
junction la cruïlla
tunnel el túnel