English to Marathi phrases and vocabulary exercises

longer phrases 1 / मोठे वाकय १

Can you answer the question below?
English Marathi
phrase comment phrase Translit. comment
To be mistaken त्याला ते सहन झाले नाही tyaalaa te sahan zaale naahee
वातावरणाच्या बाबतीत तुम्ही नशीबवान आहात vaataavaraNyaachyaa baabateet tumhee nasheebvaan aahaat
चूक होऊ शकते chook hou shakate
आम्हाला खूप आवडते ते.... aamhaalaa khoop aavaDate D' to be pronounced as 'D" in 'do'
Choose the correct answer