Català čeština Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands Português Română Русский Svenska Türkçe

zwroty i ćwiczenia słownictwa polski na angielski

Oto twoje zwroty i ćwiczenia słownictwa z polski na angielski. Liczba obok nich wskazuje, ile wyrazów i zwrotów jest w każdym z nich. Kliknij na nazwę, aby kontynuować.

podstawowe

kolory / colours (13) rozmowa / conversation (14) zero do dziewięć / nought to nine (10) miesiące / months (12) być i mieć / to be and to have (12) ubrania / clothes (15) dni tygodnia / days of the week (7) dziesięć do dziewiętnastu / ten to nineteen (10) robić i wydawać się / to do and to seem (12) iść i przyjść / to go and to come (12) kłaść i brać / to put and to take (12) dwadzieścia wzwyż / twenty and more (12)

w domu

śniadanie / breakfast (14) napoje / drinks (13) owoce i warzywa / fruit and vegetables (16) sprzęty domowe / household objects (18) czas posiłku / mealtime (15) łazienka / bathroom (11) sypialnia / bedroom (8) komputer / computer (9) dom / house (14) kuchnia / kitchen (16) pokój gościnny / the living room (11) obiad / dinner (17) gabinet / study (9)

przyroda

ciało 1 / the body 1 (14) wewnątrz ciała / inside the body (10) ssaki / mammals (15) materiały / materials (11) metale i minerały / metals and minerals (9) inne stworzenia / more creatures (13) rośliny / plants (11) ciało 2 / the body 2 (15) ziemia / earth (12) żywioły / elements (12) głowa / head (11) niebiosa / heavens (10)

społeczeństwo

biznes / business (14) wokół miasta / around town (12) w pracy / at work (14) biznes, finanse / business finance (17) ekonomia / economics (17) edukacja / education (20) na ulicy / in the street (11) na drodze / on the road (15) finanse osobiste / personal finance (16) polityka / politics (17) religia i wiara / religion and faith (14) prawo / law (16) transport / transport (12) zawody związane ze służbą zdrowia / health professions (10) inne zawody / various professions (13) służby publiczne / public servants (9) artyści / artists (9) robotnicy / workers (9)

akcje

akcje 1 / actions 1 (9) akcje 2 / actions 2 (10) interaktywne / interactive (11) ruch / motion (12) posiadanie / posession (9) dźwięk / sound (11) usta / mouth (9) zmysły / senses (8) destrukcja / destruction (10) emocje / emotion (7)

słówka specjalistyczne

algebra i arytmetyka / algebra and arithmetic (9) geometria i trygonometria / geometry and trigonometry (10) podstawy matematyki / mathematics basics (17) liczby i ułamki / numbers and fractions (10) rozdziały książki / parts of a book (12) mechanika / mechanics (14)

inne

ważne momenty w życiu / milestones (15) kierunek i pozycja / direction and position (14) wartości moralne / moral qualities (11) ludzie / people (14) czas / time (14) opisy wzrokowe / visual descriptions (10) krótkie zwroty 1 / short phrases 1 (16) krótkie zwroty 2 / short phrases 2 (17) dłuższe zwroty 1 / longer phrases 1 (12) dłuższe zwroty 2 / longer phrases 2 (12) dłuższe zwroty / longer phrases 3 (9) jakości fizyczne / physical qualities (16) uczucia i emocje / feelings and emotions (16)