zwroty i ćwiczenia słownictwa polski na francuski

previous(poprzednia lista)dłuższe zwroty / Locutions plus longues 3

Spójrz na poniższe zwroty z polski na francuski. Spróbuj je zapamiętać, następnie otwórz jedno z Ćwiczeń Słownictwa, klikając na jeden z linków.

(Nie trzeba nic wpisywać)
(Musisz wpisać każdą odpowiedź)
polski francuski
wyrażenie skomentuj wyrażenie skomentuj
Czy zamierzasz do niego napisać? Avez-vous l'intention de lui écrire ?
Zgadzam się z tobą co do kwestii Je suis d'accord avec vous sur le sujet
Oba wyrazy są prawie identyczne Les deux mots sont quasiment identiques
Obie tabele są dokładnie takie same Les deux tables sont exactement les mêmes
Trudno jest zmienić nawyk C'est difficile de changer d'habitude
Pamiętam ostatni raz kiedy go widzieliśmy Je me rappelle de la dernière fois où nous l'avons vu
Jeśli zapiszesz to sobie, będzie ci łatwiej zapamiętać Si vous l'écrivez, c'est plus facile à retenir
Kiedykolwiek to się może zdarzyć Quel que soit le moment où cela peut se produire
To jest tak przyjemne, jak tamto Celui-ci est tout aussi beau que celui-là