Català čeština Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Русский Svenska Türkçe

Expresii şi exerciţii de vocabular din Română în Cehă

a fi şi a avea / být a mít
Uitaţi-vă la expresiile din Română în Cehă de mai jos. Încercaţi să le memoraţi, apoi faceţi exerciţiile de vocabular urmând unul din link-urile următoare.

(Introducerea cuvintelor în scris nu este necesară)

Trebuie să introduceţi în scris fiecare răspuns.

Română Cehă
expresia comentariu expresia comentariu
Eu sunt já jsem
Tu eşti ty jsi
El este on je
Noi suntem my jsme
Voi sunteţi vy jste used also when addressing one person formally, e.g. Someone you don't know very well, someone older then you, your boss or teacher etc.
Ei sunt oni jsou
Eu am já mám
Tu ai ty máš
El are on má
Noi avem my máme
Voi aveţi vy máte used also when addressing one person formally, e.g. Someone you don't know very well, someone older then you, your boss or teacher etc.
Ei au oni mají