Fras- och ordförrådsövningar i Svenska till Katalanska.

previous(föregående lista)tio till nitton / Del deu al dinou next(nästa lista)

Titta på fraserna Svenska till Katalanska nedan. Försök att minnas dem, och gör sedan Ordförrådsövningen genom att följa en av dessa länkar.

(Du behöver inte skriva någonting)
(Du måste skriva varje svar)
Svenska Katalanska
fras kommentar fras kommentar
tio deu
elva onze
tolv dotze
tretton tretze
fjorton catorze
femton quinze
sexton setze
sjutton disset
arton divuit
nitton dinou