Català čeština Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Türkçe

Hur du använder denna webbsida

1. Gå till "Hem"-sidan

(Du kan använda länkarna på toppen av sidan för att ändra modersmål.)

Go To Home Page

3. Välj en Ordförrådslektion att ta

Välj listan som du vill lära dig.

Go To Home Page

Du kan använda de gröna pilarna för att titta igenom listorna, tills du hittar en som du gillar.

Go To Home Page

Om du är en Fullvärdig Medlem kommer du även att höra varje listas överskrift.

4. Starta den Interaktiva Ordförrådslektionen

Titta noga på fraserna, försök att memorera dem. Kommer du att kunna komma ihåg alla?

När du är redo, starta den Interaktiva Ordförrådslektionen.

Go To Home Page
  • "Snabbläget" är lättare, eftersom du bara väljer ett svar från en lista.
  • I "Expertläget" måste du skriva varje svar exakt (förutom interpunktionstecken and stora bokstäver). Detta är svårare - men det hjälper dig verkligen att minnas!

5. Besvara frågorna i den Interaktiva Ordförrådslektionen

Engoi ställer frågor till dig om fraserna som du inte har lärt dig.

En fras är "inlärd" om du skriver den rätt första gången. Om inte måste du skriva den rätt tre gånger i rad!

Go To Home Page

Medan du håller på med den Interaktiva Ordförrådslektionen visar fälten i högertoppen hur det går för dig.

  • "FRAMSTEG" visar hur många du har lärt dig än så länge.
  • "FÄRDIGHET" visar hur många frågor du svarade rätt på.

Fullvärdiga Medlemmar hör även svaret på varje fråga.

Go To Home Page

6. Fortsätt tills du har lärt dig alla!

Go To Home Page

Här är några tips som kan hjälpa dig att inte glömma dessa fraser:

  • Försök att använda de fraser som du har lärt dig, eller delar av dem, i ett samtal
  • Upprepa lektionerna som du just har genomfört flera gånger under de närmaste veckorna
  • Varje gång du upprepar, försök att uppnå en bättre "FÄRDIGHETS"-poäng.

Lycka till, och Trevlig Språkinlärning!