Fras- och ordförrådsövningar i Svenska till Tjeckiska.

previous(föregående lista)siffror och bråk / čísla a zlomky next(nästa lista)

Titta på fraserna Svenska till Tjeckiska nedan. Försök att minnas dem, och gör sedan Ordförrådsövningen genom att följa en av dessa länkar.

(Du behöver inte skriva någonting)
(Du måste skriva varje svar)
Svenska Tjeckiska
fras kommentar fras kommentar
divisor dělitel
bråkdel zlomek
inverterat värde obrat
täljare čitatel
kvot kvocient
nämnare jmenovatel
multipel násobek
primtal začátek
produkt součin
reciprokt värde převrácená hodnota