Fras- och ordförrådsövningar i Svenska till Tjeckiska.

previous(föregående lista)delar av en bok / části knihy next(nästa lista)

Titta på fraserna Svenska till Tjeckiska nedan. Försök att minnas dem, och gör sedan Ordförrådsövningen genom att följa en av dessa länkar.

(Du behöver inte skriva någonting)
(Du måste skriva varje svar)
Svenska Tjeckiska
fras kommentar fras kommentar
fras fráze
mening věta
ord slovo
interpunktion interpunkce
stycke odstavec
kapitel kapitola
dialog dialog
uttryck vyjádření
bokstav písmeno
innehåll obsah
innehållsförteckning seznam
titel název