Fras- och ordförrådsövningar i Svenska till Nederländska.

previous(föregående lista)att gå och att komma / gaan en komen next(nästa lista)

Titta på fraserna Svenska till Nederländska nedan. Försök att minnas dem, och gör sedan Ordförrådsövningen genom att följa en av dessa länkar.

(Du behöver inte skriva någonting)
(Du måste skriva varje svar)
Svenska Nederländska
fras kommentar fras kommentar
Jag går ik ga
Du går jij gaat
Det går hij gaat
Vi går wij gaan
Ni går jullie gaan
De går zij gaan
Jag kommer ik kom
Du kommer jij komt
Det kommer hij komt
Vi kommer wij komen
Ni kommer jullie komen
De kommer zij komen