Fras- och ordförrådsövningar i Svenska till Nederländska.

previous(föregående lista)företagsekonomi / bedrijfsfinancieën next(nästa lista)

Titta på fraserna Svenska till Nederländska nedan. Försök att minnas dem, och gör sedan Ordförrådsövningen genom att följa en av dessa länkar.

(Du behöver inte skriva någonting)
(Du måste skriva varje svar)
Svenska Nederländska
fras kommentar fras kommentar
försäkring de verzekering
kapital het kapitaal
kassaflöde de cashflow
skatt de belasting
revisor de boekhouder
vinst de winst
underskott het verlies
konton de boekhouding
tillgångar de activa
omsättning de omzet
värdeminskning de waardevermindering
utdelning het dividend
prognos de voorspelling
skulder de aansprakelijkheden
allmänna omkostnader de algemene onkosten
räntesats de rentevoet
balansräkning de balans