Fras- och ordförrådsövningar i Svenska till Nederländska.

previous(föregående lista)utbildning / het onderwijs next(nästa lista)

Titta på fraserna Svenska till Nederländska nedan. Försök att minnas dem, och gör sedan Ordförrådsövningen genom att följa en av dessa länkar.

(Du behöver inte skriva någonting)
(Du måste skriva varje svar)
Svenska Nederländska
fras kommentar fras kommentar
algebra algebra
aritmetik rekenen
biologi biologie
kemi chemie
geografi aardrijkskunde
geologi geologie
geometri geometrie
matematik wiskunde
fysik fysica
fysiologi fysiologie
psykologi psychologie
zoologi dierkunde
historia geschiedenis
politik politiek
sociologi sociologie
musik muziek
konst kunst
utbilding het onderwijs
ekonomi economie
språk talen