Fras- och ordförrådsövningar i Svenska till Nederländska.

previous(föregående lista)att vara och att ha / zijn en hebben next(nästa lista)

Titta på fraserna Svenska till Nederländska nedan. Försök att minnas dem, och gör sedan Ordförrådsövningen genom att följa en av dessa länkar.

(Du behöver inte skriva någonting)
(Du måste skriva varje svar)
Svenska Nederländska
fras kommentar fras kommentar
Jag är ik ben
Du är jij bent
Det är hij is
Vi är wij zijn
Ni är jullie zijn
De är zij zijn
Jag har ik heb
Du har jij hebt
Det har hij heeft
Vi har wij hebben
Ni har jullie hebben
De har zij hebben