Türkçe İsveççe sözcük öbekleri ve kelime testleri

fiziksel görünüm / fysiska egenskaper

Aşağıdaki soruyu cevaplar mısınız?
Türkçe İsveççe
geniş