čeština Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Prases i exercicis de vocabulari del Català a Portuguès

Religió i Fe / religião e fé
Dóna un cop d'ull a les frases Català a Portuguès que hi ha a sota. Proba de recordar-les, i després fes l'exercici de vocabulari seguint un dels següents enllaços.

(No cal que escriguis res)

(Has d'escriure cada resposta)

Català Portuguès
frase commentari frase commentari
la religió a religião
la fe a fé
la pregària també l'oració a oração (ou o orador)
la ceremònia a cerimónia
l'esperit o espí­rito
l'ànima a alma
el déu o deus
el capellà o padre
diví o divino
sant també sagrat o sagrado
el cel o paraí­so
l'infern o inferno
etern o eterno
el creador o criador