Prases i exercicis de vocabulari del Català a Portuguès

previousllistat anteriorGeometria i Trigonometria / geometria e trigonometry nextsegüent llistat

Dóna un cop d'ull a les frases Català a Portuguès que hi ha a sota. Proba de recordar-les, i després fes l'exercici de vocabulari seguint un dels següents enllaços.

(No cal que escriguis res)
(Has d'escriure cada resposta)
Català Portuguès
frase commentari frase commentari
la circumferència a circunferência
el diàmetre o diâmetro
lloc geomètric o lugar geométrico
la tangent a tangente
el sinus o seno
el cosinus o co-seno
l'obliqua a diagonal
la perpendicular a perpendicular
l'angle o ângulo
la línia a linha