čeština Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Prases i exercicis de vocabulari del Català a Portuguès

Matemàtiques bàsiques / princí­pios da matemática
Dóna un cop d'ull a les frases Català a Portuguès que hi ha a sota. Proba de recordar-les, i després fes l'exercici de vocabulari seguint un dels següents enllaços.

(No cal que escriguis res)

(Has d'escriure cada resposta)

Català Portuguès
frase commentari frase commentari
adicció a adição
resta a subtração
divisió a divisão
multiplicació a multiplicação
la suma a soma
el resultat o resultado
el total o total
l'infinit o infinito
zero o zero
la raó a proporção
el triangle o triângulo
el quadrat o quadrado
el rectangle o retângulo
el cercle o cí­rculo
Àlgebra a álgebra
Geometria a geometria
el càlcul o cálculo