Prases i exercicis de vocabulari del Català a Portuguès

previousllistat anteriorMecànica / mecânica nextsegüent llistat

Dóna un cop d'ull a les frases Català a Portuguès que hi ha a sota. Proba de recordar-les, i després fes l'exercici de vocabulari seguint un dels següents enllaços.

(No cal que escriguis res)
(Has d'escriure cada resposta)
Català Portuguès
frase commentari frase commentari
la velocitat a velocidade
el volum o volume
la força a força
la massa a massa
l'acceleració a aceleração
l'amplitud a amplitude
la palanca a alavanca
el fulcre o fulcro
la càrrega a carga
el moment també la velocitat i l'impuls o momento
el pistó també l'èmbol o êmbolo
el projectil o projéctil
la politja a roldana
el pèndul o pêndulo