Prases i exercicis de vocabulari del Català a Portuguès

previousllistat anteriorNombres i Fraccions / números e fracções nextsegüent llistat

Dóna un cop d'ull a les frases Català a Portuguès que hi ha a sota. Proba de recordar-les, i després fes l'exercici de vocabulari seguint un dels següents enllaços.

(No cal que escriguis res)
(Has d'escriure cada resposta)
Català Portuguès
frase commentari frase commentari
el divisor o divisor
la fracció a fracção
l'invers o inverso
el numerador o numerador
el quocient o quociente
el denominador o denominador
múltiple o múltiplo
nombre primer o número primo
el producte o resultado
recíproc inversamente proporcional a