čeština Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Prases i exercicis de vocabulari del Català a Romanès

Àlgebra i Aritmètica / algebra şi aritmetica
Dóna un cop d'ull a les frases Català a Romanès que hi ha a sota. Proba de recordar-les, i després fes l'exercici de vocabulari seguint un dels següents enllaços.

(No cal que escriguis res)

(Has d'escriure cada resposta)

Català Romanès
frase commentari frase commentari
l'aproximació aproximarea
la constant constanta
la magnitud magnitudinea
el terme termenul
la incògnita necunoscut
la variable variabila
el node nodul
arbitrari arbitrar
recurrent recurent repetat