čeština Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Prases i exercicis de vocabulari del Català a Romanès

Nombres i Fraccions / numere şi fracţii
Dóna un cop d'ull a les frases Català a Romanès que hi ha a sota. Proba de recordar-les, i després fes l'exercici de vocabulari seguint un dels següents enllaços.

(No cal que escriguis res)

(Has d'escriure cada resposta)

Català Romanès
frase commentari frase commentari
el divisor divizorul
la fracció fracţia
l'invers inversul
el numerador numărătorul
el quocient câtul
el denominador numitorul
múltiple multiplul
nombre primer numărul prim
el producte produsul
recíproc reciproca