čeština Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Prases i exercicis de vocabulari del Català a Romanès

Parts d'un llibre / fragmente
Dóna un cop d'ull a les frases Català a Romanès que hi ha a sota. Proba de recordar-les, i després fes l'exercici de vocabulari seguint un dels següents enllaços.

(No cal que escriguis res)

(Has d'escriure cada resposta)

Català Romanès
frase commentari frase commentari
la frase fraza
l'oració propoziţia
la paraula cuvântul
la puntuació punctuaţia
el paràgraf paragraful
el capítol capitolul
el diàleg dialogul
l'expressió expresia
una lletra litera
els continguts conţinutul
l'índex cuprinsul
el títol titlul