previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do katalánština

základy matematiky / Matemàtiques bàsiques

Podívejte se na fráze čeština do katalánština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština katalánština
fráze poznámka fráze poznámka
sčítání adicció
odčítání resta
dělení divisió
násobení multiplicació
součet la suma
výsledek el resultat
celková částka el total
nekonečno l'infinit
nula zero
koeficient la raó
trojúhelník el triangle
čtverec el quadrat
obdélník el rectangle
kruh el cercle
algebra Àlgebra
geometrie Geometria
výpočet el càlcul