previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do katalánština

čísla a zlomky / Nombres i Fraccions

Podívejte se na fráze čeština do katalánština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština katalánština
fráze poznámka fráze poznámka
dělitel el divisor
zlomek la fracció
obrat l'invers
čitatel el numerador
kvocient el quocient
jmenovatel el denominador
násobek múltiple
začátek nombre primer
součin el producte
převrácená hodnota recíproc