Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

náboženství a víra / Religion und Glaube
Podívejte se na fráze čeština do němčina níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština němčina
fráze poznámka fráze poznámka
náboženství die Religion
víra der Glaube
modlitba das Gebet
obřad die Zeremonie
duch der Geist
duše die Seele
bůh der Gott
kněz der Priester
duchovní göttlich
svatý heilig
nebe der Himmel
peklo die Hölle
věčný ewig
stvořitel der Schöpfer.