Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

majetek / Besitz

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština němčina
fráze poznámka fráze poznámka
nechat si empfangen
behalten
senden
Vyberte správnou odpověď