Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do řečtina

deset až devatenáct / Δέκα μέχρι δεκαεννέα
Podívejte se na fráze čeština do řečtina níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština řečtina
fráze poznámka fráze poznámka
deset Δέκα
jedenáct Έντεκα Έντεκα
dvanáct Δώδεκα
třináct Δεκατρία
čtrnáct Δεκατέσσερα
patnáct Δεκαπέντε
šestnáct Δεκαέξι Δεκάξι
sedmnáct Δεκαεπτά Δεκαεφτά
osmnáct Δεκαοκτώ Δεκαοχτώ
devatenáct Δεκαεννέα Δεκαεννιά