Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do řečtina

dvacet a víc / Είκοσι και πάνω
Podívejte se na fráze čeština do řečtina níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština řečtina
fráze poznámka fráze poznámka
dvacet Είκοσι
dvacet jedna Είκοσιένα
třicet Τριάντα
čtyřicet Σαράντα
padesát Πενήντα
šedesát Εξήντα
sedmdesát Εβδομήντα
osmdesát Ογδόντα
devadesát Ενενήντα
sto Εκατό
tisíc Χίλια
milión Ένα εκατομμύριο