Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do řečtina

od nuly do devíti / μηδέν έως εννέα
Podívejte se na fráze čeština do řečtina níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština řečtina
fráze poznámka fráze poznámka
nula μηδέν
jedna ένα
dva δύο
tři τρία
čtyři τέσσερα
pět πέντε
šest έξι
sedm επτά
osm οκτώ
devět εννέα