Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do angličtina

savci / mammals

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština angličtina
krysa