Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do angličtina

Tady jsou vaše fráze a cvičení slovní zásoby čeština do angličtina. Číslo u každého seznamu ukazuje, kolik slov a frází v něm je. Pokračujte kliknutím na jméno seznamu.

základní

barvy / colours (13) konverzace / conversation (14) od nuly do devíti / nought to nine (10) měsíce / months (12) být a mít / to be and to have (12) oblečení / clothes (15) dny v týdnu / days of the week (7) deset až devatenáct / ten to nineteen (10) dělat a vypadat / to do and to seem (12) jít a přijít / to go and to come (12) položit a vzít / to put and to take (12) dvacet a víc / twenty and more (12)

doma

snídaně / breakfast (14) nápoje / drinks (13) ovoce a zelenina / fruit and vegetables (16) předměty pro domácnost / household objects (18) čas jídla / mealtime (15) koupelna / bathroom (11) ložnice / bedroom (8) počítač / computer (9) dům / house (14) kuchyň / kitchen (16) obývák / the living room (11) večeře / dinner (17) studium / study (9)

příroda

tělo 1 / the body 1 (14) uvnitř těla / inside the body (10) savci / mammals (15) materiály / materials (11) kovy a minerály / metals and minerals (9) další tvorové / more creatures (13) rostliny / plants (11) tělo 2 / the body 2 (15) země / earth (12) živly / elements (12) hlava / head (11) na obloze / heavens (10)

společnost

podnikání / business (14) ve městě / around town (12) v práci / at work (14) obchodní finance / business finance (17) ekonomika / economics (17) vzdělání / education (20) na ulici / in the street (11) na cestě / on the road (15) osobní finance / personal finance (16) politika / politics (17) náboženství a víra / religion and faith (14) právo / law (16) doprava / transport (12) zdravotnické profese / health professions (10) různé profese / various professions (13) státní zaměstanci / public servants (9) umělci / artists (9) pracovníci / workers (9)

činnosti

činnosti 1 / actions 1 (9) činnosti 2 / actions 2 (10) interaktivní / interactive (11) pohyb / motion (12) majetek / posession (9) zvuk / sound (11) ústa / mouth (9) smysly / senses (8) zkáza / destruction (10) emoce / emotion (7)

odborná slova

algebra a aritmetika / algebra and arithmetic (9) geometrie a trigonometrie / geometry and trigonometry (10) základy matematiky / mathematics basics (17) čísla a zlomky / numbers and fractions (10) části knihy / parts of a book (12) mechanika / mechanics (14)

různé

milníky / milestones (15) směr a poloha / direction and position (14) morální vlastnosti / moral qualities (11) lidé / people (14) čas / time (14) popis vzhledu / visual descriptions (10) krátké fráze 1 / short phrases 1 (16) krátké fráze 2 / short phrases 2 (17) delší fráze 1 / longer phrases 1 (12) delší fráze 2 / longer phrases 2 (12) delší fráze 3 / longer phrases 3 (9) tělesné vlastnosti / physical qualities (16) pocity a emoce / feelings and emotions (16)