Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do angličtina

náboženství a víra / religion and faith
Podívejte se na fráze čeština do angličtina níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština angličtina
fráze poznámka fráze poznámka
náboženství the religion
víra the faith
modlitba the prayer
obřad the ceremony
duch the spirit
duše the soul
bůh the god
kněz the priest
duchovní the divine
svatý the holy
nebe the heaven
peklo the hell
věčný the eternal
stvořitel the creator