Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do angličtina

obchodní finance / business finance
Podívejte se na fráze čeština do angličtina níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština angličtina
fráze poznámka fráze poznámka
pojištění the insurance
kapitál the capital
pohyb hotovosti the cashflow
daň the tax
účetní the accountant
zisk the profit
schodek the deficit
účty the accounts
aktiva the assets
obrat the turnover
znehodnocení the depreciation
dividenda the dividend
předpověď the forecast
závazky the liabilities
režijní náklady the overheads
úroková sazba the interest rate
konečný účet the balance sheet