Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do angličtina

základy matematiky / mathematics basics
Podívejte se na fráze čeština do angličtina níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština angličtina
fráze poznámka fráze poznámka
sčítání the addition
odčítání the subtraction
dělení the division
násobení the multiplication
součet the sum
výsledek the result
celková částka the total
nekonečno infinity
nula zero
koeficient the ratio
trojúhelník the triangle
čtverec the square
obdélník the rectangle
kruh the circle
algebra algebra
geometrie geometry
výpočet the calculation