Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

dvacet a víc / Veinte y más

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
tisíc