Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

dvacet a víc / Veinte y más

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
devadesát noventa
mil
millón
treinta
Vyberte správnou odpověď