Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

počítač / el ordenador

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
disková jednotka