Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

počítač / el ordenador

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
disková jednotka el lector
el monitor
el disquete
Vyberte správnou odpověď