previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

obchodní finance / Negocios y finanzas

Podívejte se na fráze čeština do španělština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
pojištění el seguro
kapitál el capital
pohyb hotovosti el flujo de dinero
daň el impuesto
účetní el contable
zisk la ganancia
schodek el déficit
účty las cuentas
aktiva el activo
obrat la facturación
znehodnocení la depreciación
dividenda el dividendo
předpověď la previsión
závazky el pasivo
režijní náklady los gastos generales
úroková sazba la taza de interés
konečný účet el balance