Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

vzdělání / Educación
Podívejte se na fráze čeština do španělština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
algebra álgebra
počty aritmética
biologie biología
chemie química
zeměpis geografía
geologie geología
geometrie geometría
metematika matemática
fyzika física
fyziologie fisiología
psychologie psicología
zoologie zoología
historie historia
politika política
sociologie sociología
hudba música
umění arte
vzdělání educación
ekonomika economía
jazyky idiomas