Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

osobní finance / Finanzas personales
Podívejte se na fráze čeština do španělština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
účet la cuenta
banka el banco
peníze el dinero
výběr la extracción
platba el pago
hotovost el dinero
kredit el crédito
dluh el débito
úrok el interés
výpis el estado de cuenta
hypotéka el crédito hipotecario
rozpočet el presupuesto
investice la inversión
akcie las acciones
kreditní karta la tarjeta de crédito
stavební spořitelna la entidad de créditos hipotecarios